Pořízení fotografií

Vyfotografujeme váš produkt, objekt či zařízení. Zhotovené záběry jsou prvotními podklady pro další reklamní využití zejména v tisku i na internetu.

 

Skenování a úpravy obrazových předloh

Pro další zpracování zhotovených záběrů či jiných materiálů (starší fotografie, tiskové podklady, papírové dokumenty aj.) převedeme podklady do digitální podoby na kvalitním plošném skeneru.

 

Úpravy použítých obrazových předloh

Fotografie mohou být dále zpracovány počítačovými technologiemi tak, aby přesně odpovídaly požadavkům zákazníka. Tak mohou vznikat zajímavé a netradiční kompozice.